Thông báo

Thông báo tạm ngừng để bảo trì

 
Hình của Bế Thị Mơ
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì
Bởi Bế Thị Mơ - Monday, 1 April 2024, 7:45 AM
 

Dạ kính gửi admin từ 16h chiều ngày 31/3/24. Khi mình vào học các phần scorm không học được, các slide bài giảng không trình chiếu,

Xin cảm ơn!