Thông báo

Hình của Vũ Chí Cường
Hướng dẫn khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ tư, 31 Tháng mười 2018, 8:40 AM
 

Ngày 16/10/2018, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn số 08/HD-ĐHV về công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26. 

Toàn văn nội dung hướng dẫn có trong tệp đính kèm.

Hình của Quang Võ Đức
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học tập trực tuyến ĐH Vinh
Bởi Quang Võ Đức - Thứ sáu, 8 Tháng sáu 2018, 2:32 PM
 

Các học viên có thể xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học tập trực tuyến  E-Learning trường ĐH Vinh trong file đính kèm.

  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Website: Tải xuống
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên mobile: Tải xuống
Hình của Quang Võ Đức
Sử dụng trang cá nhân
Bởi Quang Võ Đức - Thứ tư, 16 Tháng năm 2018, 5:24 AM
 

Tìm kiếm khóa học của bạn

Khi bạn đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ tự động chuyển đến Trang cá nhân (Dashboard). Trong trang này, tại tab Khóa học (Courses) sẽ hiển thị danh sách các khóa học mà bạn đang tham gia, được sắp xếp theo học kỳ hoặc danh mục khóa học. Để từ một trang khác truy cập ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(234 từ)