Thông báo

Thông báo tạm ngừng để bảo trì

 
Hình của Admin Vinhuni E-learning
Thông báo tạm ngừng để bảo trì
Bởi Admin Vinhuni E-learning - Tuesday, 4 April 2023, 8:39 PM
 

Kính gửi các thầy cô, người học


Nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo trực tuyến, Hệ thống dạy học trực tuyến e-Learning sẽ tạm dừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Thời gian: 03h (Bắt đầu từ 21h00 đến 24h00, ngày 4/4/2023)

Đề nghị các thầy cô và người học sắp xếp thời gian và kế hoạch phù hợp.

Trân trọng./.

=====================

ADMIN