Thông báo

Thông báo tạm ngừng để bảo trì

 
Hình của Admin Vinhuni E-learning
Thông báo tạm ngừng để bảo trì
Bởi Admin Vinhuni E-learning - Tuesday, 4 April 2023, 8:39 PM
 

Kính gửi các thầy cô, người học


Nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo trực tuyến, Hệ thống dạy học trực tuyến e-Learning sẽ tạm dừng để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Thời gian: 03h (Bắt đầu từ 21h00 đến 24h00, ngày 4/4/2023)

Đề nghị các thầy cô và người học sắp xếp thời gian và kế hoạch phù hợp.

Trân trọng./.

=====================

ADMIN


Hình của Bế Thị Mơ
Trả lời: Thông báo tạm ngừng để bảo trì
Bởi Bế Thị Mơ - Monday, 1 April 2024, 7:45 AM
 

Dạ kính gửi admin từ 16h chiều ngày 31/3/24. Khi mình vào học các phần scorm không học được, các slide bài giảng không trình chiếu,

Xin cảm ơn!