Thông báo

Hình của Vũ Chí Cường
Kế hoạch giảng dạy học phần Ngoại ngữ khóa 27 đợt 2
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ bảy, 14 Tháng chín 2019, 6:25 AM
 

Kế hoạch giảng dạy học phần Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 2 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.


Hình của Vũ Chí Cường
Kế hoạch giảng dạy
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ ba, 21 Tháng năm 2019, 2:58 PM
 

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy các học phần Triết học và Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 1 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.

Hình của Vũ Chí Cường
Hướng dẫn khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ tư, 31 Tháng mười 2018, 8:40 AM
 

Ngày 16/10/2018, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn số 08/HD-ĐHV về công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26. 

Toàn văn nội dung hướng dẫn có trong tệp đính kèm.