Thông báo

Hình của Vũ Chí Cường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ tư, 13 Tháng mười một 2019, 4:48 PM
 

Nhà trường thông báo tới các anh chị học viên khóa 26 và khóa 27 về việc đánh giá kết thúc học phần như sau:
1. Học phần Triết học sẽ tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp chưa thi vào khoảng giữa tháng 01 năm 2020.
2. Đối với các lớp học tại Trường Đại học Vinh, Long An và Đồng Tháp: việc thi ...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(200 từ)
Hình của Vũ Chí Cường
Kế hoạch giảng dạy học phần Ngoại ngữ khóa 27 đợt 2
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ bảy, 14 Tháng chín 2019, 6:25 AM
 

Kế hoạch giảng dạy học phần Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 2 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.


Hình của Vũ Chí Cường
Kế hoạch giảng dạy
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ ba, 21 Tháng năm 2019, 2:58 PM
 

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy các học phần Triết học và Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 1 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.