Thông báo

Tổ chức ôn tập và thi ngoại ngữ cho cao học khóa 28, 29

 
Hình của Nguyễn Thanh Thanh
Trả lời: Tổ chức ôn tập và thi ngoại ngữ cho cao học khóa 28, 29
Bởi Nguyễn Thanh Thanh - Friday, 13 May 2022, 9:31 AM
 

Kính gửi quý thầy/ cô phụ trách! Em được biết 10.5 bắt đầu lịch học và ôn thi Tiếng Anh đầu ra đợt cho khóa 28, 29. Chúng em cũng đã nạp lệ phí trước 7.5 rồi ạ. Kính nhờ quý thầy/ cô cho chúng em xin thông tin về khóa học ạ. Cám ơn quý thầy/ cô!