Thông báo

Video hướng dẫn MS Teams

 
Hình của Vũ Chí Cường
Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Vũ Chí Cường - Sunday, 19 September 2021, 9:54 PM
Hình của Vương Kim Hải
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Vương Kim Hải - Monday, 20 September 2021, 8:46 AM
 

hệ thống báo tên đăng nhập không đúng thầy ạ: 203D14020202882@VINHUNI.EDU.VN

Hình của Lê Thị Kim Anh
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Lê Thị Kim Anh - Saturday, 25 September 2021, 6:55 PM
 

Bài hướng dẫn học rất hay 

Hình của Lê Thị Kim Anh
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Lê Thị Kim Anh - Saturday, 25 September 2021, 8:32 PM
 

Bài hướng dẫn rất hay 

Hình của Hoàng Thị Thu Hiền
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Hoàng Thị Thu Hiền - Sunday, 26 September 2021, 7:08 PM
 

Vâng. Em đã hiểu ạ.

Hình của HOÀNG THỊ THANH XUÂN
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi HOÀNG THỊ THANH XUÂN - Monday, 27 September 2021, 7:46 AM
 

Rất dễ hiểu ạ

Hình của LAOLY MON
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi LAOLY MON - Wednesday, 6 October 2021, 4:14 PM
 
Bài hướng dẫn rất hay .làm cho mình dễ hiểu
Hình của Nguyễn Thị Thúy Diễm
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Nguyễn Thị Thúy Diễm - Saturday, 16 October 2021, 5:30 PM
 

Cảm ơn thầy bài hướng dẫn rất hay

Hình của HỒ TRẦN GIA BẢO
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi HỒ TRẦN GIA BẢO - Wednesday, 16 March 2022, 4:48 PM
 

bài hướng dẫn rất hay

Hình của Lương Nguyễn Tuyết Nghi
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Lương Nguyễn Tuyết Nghi - Monday, 18 April 2022, 4:05 PM
 

Bài hướng dẫn dễ hiểu


Hình của Hồ Thị Hương
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
Bởi Hồ Thị Hương - Saturday, 7 May 2022, 12:01 AM
 

E đăng nhập theo hướng dẫn nhưng vẫn ko vào được thầy ạ