Thông báo

Video hướng dẫn MS Teams

 
Picture of Cường Vũ Chí
Video hướng dẫn MS Teams
by Cường Vũ Chí - Sunday, 19 September 2021, 9:54 PM
Picture of Hải Vương Kim
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Hải Vương Kim - Monday, 20 September 2021, 8:46 AM
 

hệ thống báo tên đăng nhập không đúng thầy ạ: 203D14020202882@VINHUNI.EDU.VN

Picture of Anh Lê Thị Kim
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Anh Lê Thị Kim - Saturday, 25 September 2021, 6:55 PM
 

Bài hướng dẫn học rất hay 

Picture of Anh Lê Thị Kim
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Anh Lê Thị Kim - Saturday, 25 September 2021, 8:32 PM
 

Bài hướng dẫn rất hay 

Picture of Hiền Hoàng Thị Thu
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Hiền Hoàng Thị Thu - Sunday, 26 September 2021, 7:08 PM
 

Vâng. Em đã hiểu ạ.

Picture of XUÂN HOÀNG THỊ THANH
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by XUÂN HOÀNG THỊ THANH - Monday, 27 September 2021, 7:46 AM
 

Rất dễ hiểu ạ

Picture of MON LAOLY
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by MON LAOLY - Wednesday, 6 October 2021, 4:14 PM
 
Bài hướng dẫn rất hay .làm cho mình dễ hiểu
Picture of Diễm Nguyễn Thị Thúy
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Diễm Nguyễn Thị Thúy - Saturday, 16 October 2021, 5:30 PM
 

Cảm ơn thầy bài hướng dẫn rất hay

Picture of BẢO HỒ TRẦN GIA
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by BẢO HỒ TRẦN GIA - Wednesday, 16 March 2022, 4:48 PM
 

bài hướng dẫn rất hay

Picture of Nghi Lương Nguyễn Tuyết
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Nghi Lương Nguyễn Tuyết - Monday, 18 April 2022, 4:05 PM
 

Bài hướng dẫn dễ hiểu


Picture of Hương Hồ Thị
Trả lời: Video hướng dẫn MS Teams
by Hương Hồ Thị - Saturday, 7 May 2022, 12:01 AM
 

E đăng nhập theo hướng dẫn nhưng vẫn ko vào được thầy ạ