Thông báo

Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28

 
Hình của Vũ Chí Cường
Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
Bởi Vũ Chí Cường - Sunday, 1 November 2020, 10:40 AM
 

Do trùng lịch nên Nhà trường có thay đổi thời gian giảng dạy của một số lớp Triết học (phần bôi đỏ).

Đề nghị các anh chị học viên theo dõi.

Trân trọng./. 

Hình của Nguyễn Thị Thủy
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
Bởi Nguyễn Thị Thủy - Monday, 2 November 2020, 8:50 PM
 

thưa thầy, lớp sinh học thực nghiệm có thay đổi môn triết không ạ, 

Hình của Nguyễn Thị Thu Hiền
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
Bởi Nguyễn Thị Thu Hiền - Thursday, 18 February 2021, 7:58 PM
 

Thưa thầy. Em là học viên Cao học khoá 28 dự thi đợt 2. Em muốn hỏi là em làm thế nào để đăng kí tham gia vào các lớp học ạ? hay là nhà trường tự bố trí lớp? Em cảm ơn và mong thầy giúp đỡ ạ.

Hình của Nguyễn Thị Thu Hiền
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
Bởi Nguyễn Thị Thu Hiền - Thursday, 18 February 2021, 7:58 PM
 

Thưa thầy. Em là học viên Cao học khoá 28 dự thi đợt 2. Em muốn hỏi là em làm thế nào để đăng kí tham gia vào các lớp học ạ? hay là nhà trường tự bố trí lớp? Em cảm ơn và mong thầy giúp đỡ ạ.