Thông báo

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học tập trực tuyến ĐH Vinh

 
Hình của Quang Võ Đức
Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học tập trực tuyến ĐH Vinh
Bởi Quang Võ Đức - Thứ sáu, 8 Tháng sáu 2018, 2:32 PM
 

Các học viên có thể xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin học tập trực tuyến  E-Learning trường ĐH Vinh trong file đính kèm.

  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Website: Tải xuống
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên mobile: Tải xuống