Thông báo

Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống

 
Picture of Hoàn Đào Thị Lê
Trả lời: Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống
by Hoàn Đào Thị Lê - Tuesday, 26 April 2022, 5:06 PM
 

Em chào thầy. Em là Đào Thị Lê Hoàn là học viên lớp cao học khóa 28 đã đóng tiền học phí đầy đủ. Em xin đăng ký ôn và thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra. Em cám ơn thầy.