Thông báo

Đăng nhập và các hoạt động cơ bản trong hệ thống

 
Hình của Ngô Thị Hường
Ngô THỊ Hường
Bởi Ngô Thị Hường - Thứ tư, 14 Tháng mười 2020, 3:16 PM
 

Lâp bảng kiểm tra đánh giá chăm chỉ của người học và các đàu mục hồ sơ học tập được sử dụng như một công cụ đánh giá người học