Thông báo

GV không thực hiện ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN cho HV cao học

 
Hình của Đinh phan Khôi
GV không thực hiện ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN cho HV cao học
Bởi Đinh phan Khôi - Wednesday, 15 March 2023, 8:18 AM
 

THÔNG TIN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào Quý Thầy Cô! 

Phòng ĐT SĐH thực hiện việc ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN trên LMS sau khi học viên cao học đáp ứng các yêu cầu để được tham gia lớp học phần. 

Kính đề nghị Quý Thầy Cô giảng dạy các học phần không thực hiện ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN cho học viên cao học. 

Xin lỗi Quý Thầy Cô về sự bất tiện này!