Thông báo

Hỗ trợ đào tạo trực tuyến (e-Learning)

 
Hình của HOÀNG THỊ TRÀ VINH
Trả lời: Hỗ trợ đào tạo trực tuyến (e-Learning)
Bởi HOÀNG THỊ TRÀ VINH - Wednesday, 2 March 2022, 3:35 PM
 

Kính gửi thầy cô ạ e nhờ xem giúp e với a 

E có một số  modul  của môn luật k xem được  . và môn nguyên lý kế toán chương 123 e k vào xem dc