Thông báo

Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về các hoạt động của Nhà trường

 
Picture of Cường Vũ Chí
Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về các hoạt động của Nhà trường
by Cường Vũ Chí - Wednesday, 29 July 2020, 3:31 PM
 

Nhằm điều chỉnh, cải tiến công tác giảng dạy và phục vụ người học tốt hơn, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019-2020.

Đối với các học viên cao học, Nhà trường đã đăng ký cho các anh/chị tham gia khóa học Khảo sát ý kiến học viên (http://elearning.vinhuni.edu.vn/course/view.php?id=2063) để các anh/chị có thể trả lời phiếu khảo sát có trong khóa học. Trong quá trình thực hiện, các anh/chị có thể nhận được các thư mời/thư nhắc nhở của hệ thống về các nội dung liên quan.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các anh/chị.

Trân trọng cảm ơn./.


Picture of Lĩnh Nguyễn Tùng
Trả lời: Tổ chức lấy ý kiến học viên cao học về các hoạt động của Nhà trường
by Lĩnh Nguyễn Tùng - Saturday, 8 August 2020, 8:29 PM
 

Cảm ơn thầy rất nhiều. Các học viên đã có ý kiến đầy đủ thầy nhé.