Thông báo

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA

 
Hình của Vũ Chí Cường
THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ năm, 6 Tháng hai 2020, 5:25 PM
 

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về về việc phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học, Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An; do dịch viêm đường hô hấp cấp có chiều hướng diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới, để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, Trường Đại học Vinh thông báo tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập ở tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ thứ Sáu, ngày 7/02/2020 cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.
Hình thức học tập, đào tạo trực tuyến (online) vẫn diễn ra bình thường.
Cán bộ, viên chức toàn trường làm việc bình thường theo kế hoạch công tác của Nhà trường và các đơn vị.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong trường thông báo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên được biết và thực hiện, đồng thời nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Khi có hiện tượng bất thường cần thông báo ngay cho cơ sở y tế, chính quyền nơi thường trú, tạm trú hoặc đường dây nóng Trạm Y tế của Nhà trường (BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926) để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong Trường./.

Hình của Vũ Thị Ngọc Bắc
Trả lời: THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA
Bởi Vũ Thị Ngọc Bắc - Chủ nhật, 9 Tháng hai 2020, 6:09 PM
 

E cám ơn Thầy

Hình của Nguyễn Công Chung
Trả lời: THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA
Bởi Nguyễn Công Chung - Thứ hai, 10 Tháng hai 2020, 10:03 PM
 

Dạ, em cảm ơn Thầy nhiều ạ 

Hình của Hồ Sỹ Trường
Trả lời: THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA
Bởi Hồ Sỹ Trường - Thứ ba, 11 Tháng hai 2020, 12:09 PM
 

Dạ, cảm ơn thầy ạ

Hình của Mai Đình Tô Giang
Kính gửi Thầy Vũ Chí Cương
Bởi Mai Đình Tô Giang - Thứ bảy, 15 Tháng hai 2020, 12:09 PM
 

Em không thể truy cập. Em là Tô Giang lớp ch27 xstk đồng nai


Hình của Vũ Chí Cường
Trả lời: Kính gửi Thầy Vũ Chí Cương
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ hai, 17 Tháng hai 2020, 11:22 AM
 

Em nói rõ hơn môn nào nhé

VCC