Thông báo

Kế hoạch giảng dạy

 
Hình của Lê Minh Song
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Lê Minh Song - Wednesday, 23 October 2019, 9:31 PM
 

Xin chào quý Thầy Cô, Em là Lê Minh Song, học viên cao học 27 tại Yên Thành, lớp trưởng lớp cao học toán giải tích 27. Cho em hỏi, sao chưa thấy có kế hoạch học môn triết, và chương trình học trực tuyến cho CH27 đợt 2 tại Yên Thành quý thầy cô giáo