Thông báo

Kế hoạch giảng dạy

 
Hình của Vũ Chí Cường
Kế hoạch giảng dạy
Bởi Vũ Chí Cường - Tuesday, 21 May 2019, 2:58 PM
 

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy các học phần Triết học và Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 1 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.

Hình của Đinh Tiền Phương
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Đinh Tiền Phương - Tuesday, 28 May 2019, 5:02 PM
 

đã xem

Hình của Hồ Thị Ngọc Huyền
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Hồ Thị Ngọc Huyền - Thursday, 30 May 2019, 10:34 PM
 

đã xem

Hình của Nguyễn Văn Định
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Nguyễn Văn Định - Thursday, 30 May 2019, 11:35 PM
 

Đã xem!

Hình của Hoàng Thị Oanh
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Hoàng Thị Oanh - Friday, 31 May 2019, 10:56 AM
 
Thầy ơi học phòng nào ạ? lớp Luật ạ
Hình của Lê Văn Chiến
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Lê Văn Chiến - Sunday, 2 June 2019, 5:36 AM
 

Gủi thầy. E vao làm bài tập và nghe nhưng sao hệ thống không tích báo đã làm rồi. B đầu lỗi từ unit 2

Hình của Trương Thị Kiều Oanh
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Trương Thị Kiều Oanh - Friday, 5 July 2019, 7:00 PM
 

Đã xem

Hình của Trần Thị Hoài Thương
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Trần Thị Hoài Thương - Thursday, 25 July 2019, 3:26 PM
 

Xem số báo danh và phòng thi môn Triết và tiếng Anh cho CH 27 đâu vậy thầy?

Hình của Trần Văn Lương
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Trần Văn Lương - Thursday, 10 October 2019, 7:31 PM
 

thưa thầy cho e hỏi, môn Triết học khóa 27 cao học đợt 2 có lịch chưa ah. cảm ơn thầy

Hình của Nguyễn Thành Đạt
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Nguyễn Thành Đạt - Wednesday, 23 October 2019, 3:05 PM
 

đã xem

Hình của Lê Minh Song
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
Bởi Lê Minh Song - Wednesday, 23 October 2019, 9:31 PM
 

Xin chào quý Thầy Cô, Em là Lê Minh Song, học viên cao học 27 tại Yên Thành, lớp trưởng lớp cao học toán giải tích 27. Cho em hỏi, sao chưa thấy có kế hoạch học môn triết, và chương trình học trực tuyến cho CH27 đợt 2 tại Yên Thành quý thầy cô giáo