Thông báo

Kế hoạch giảng dạy

 
Picture of Cường Vũ Chí
Kế hoạch giảng dạy
by Cường Vũ Chí - Tuesday, 21 May 2019, 2:58 PM
 

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy các học phần Triết học và Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 27 - đợt 1 như trong các tệp đính kèm.

Học viên truy cập địa chỉ website của Phòng Đào tạo Sau đại học học (http://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/) để biết thêm chi tiết.

Picture of Phương Đinh Tiền
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Phương Đinh Tiền - Tuesday, 28 May 2019, 5:02 PM
 

đã xem

Picture of Huyền Hồ Thị Ngọc
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Huyền Hồ Thị Ngọc - Thursday, 30 May 2019, 10:34 PM
 

đã xem

Picture of Định Nguyễn Văn
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Định Nguyễn Văn - Thursday, 30 May 2019, 11:35 PM
 

Đã xem!

Picture of Oanh Hoàng Thị
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Oanh Hoàng Thị - Friday, 31 May 2019, 10:56 AM
 
Thầy ơi học phòng nào ạ? lớp Luật ạ
Picture of Chiến Lê Văn
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Chiến Lê Văn - Sunday, 2 June 2019, 5:36 AM
 

Gủi thầy. E vao làm bài tập và nghe nhưng sao hệ thống không tích báo đã làm rồi. B đầu lỗi từ unit 2

Picture of Oanh Trương Thị Kiều
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Oanh Trương Thị Kiều - Friday, 5 July 2019, 7:00 PM
 

Đã xem

Picture of Thương Trần Thị Hoài
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Thương Trần Thị Hoài - Thursday, 25 July 2019, 3:26 PM
 

Xem số báo danh và phòng thi môn Triết và tiếng Anh cho CH 27 đâu vậy thầy?

Picture of Lương Trần Văn
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Lương Trần Văn - Thursday, 10 October 2019, 7:31 PM
 

thưa thầy cho e hỏi, môn Triết học khóa 27 cao học đợt 2 có lịch chưa ah. cảm ơn thầy

Picture of Đạt Nguyễn Thành
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Đạt Nguyễn Thành - Wednesday, 23 October 2019, 3:05 PM
 

đã xem

Picture of Song Lê Minh
Trả lời: Kế hoạch giảng dạy
by Song Lê Minh - Wednesday, 23 October 2019, 9:31 PM
 

Xin chào quý Thầy Cô, Em là Lê Minh Song, học viên cao học 27 tại Yên Thành, lớp trưởng lớp cao học toán giải tích 27. Cho em hỏi, sao chưa thấy có kế hoạch học môn triết, và chương trình học trực tuyến cho CH27 đợt 2 tại Yên Thành quý thầy cô giáo