Thông báo

Thông báo bồi dưỡng, ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

 
Hình của Lỳ Bá Chò
Trả lời: Thông báo bồi dưỡng, ôn tập, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT
Bởi Lỳ Bá Chò - Wednesday, 22 February 2023, 4:22 PM
 

Em đang là học viên Cao học của trường, muốn đang ký thi cấp chứng chỉ tin học, tuy nhiên em ở Kỳ Sơn nên muốn biết hình thức ôn luyện và thi như thế nào? Cảm ơn các thầy cô