28/01/2019 02:25     Phong Bụi

Ngày 16/10/2018, Nhà trường đã ban hành hướng dẫn số 08/HD-ĐHV về công tác khảo thí trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khóa 26. 

Toàn văn nội dung hướng dẫn có trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
Tài liêu PĐF HUONG DAN CONG TAC KHAO THI CAO HOC K26.pdf