Thông báo

Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28

 
Picture of Cường Vũ Chí
Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
by Cường Vũ Chí - Sunday, 1 November 2020, 10:40 AM
 

Do trùng lịch nên Nhà trường có thay đổi thời gian giảng dạy của một số lớp Triết học (phần bôi đỏ).

Đề nghị các anh chị học viên theo dõi.

Trân trọng./. 

Picture of Thủy Nguyễn Thị
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
by Thủy Nguyễn Thị - Monday, 2 November 2020, 8:50 PM
 

thưa thầy, lớp sinh học thực nghiệm có thay đổi môn triết không ạ, 

Picture of Hiền Nguyễn Thị Thu
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
by Hiền Nguyễn Thị Thu - Thursday, 18 February 2021, 7:58 PM
 

Thưa thầy. Em là học viên Cao học khoá 28 dự thi đợt 2. Em muốn hỏi là em làm thế nào để đăng kí tham gia vào các lớp học ạ? hay là nhà trường tự bố trí lớp? Em cảm ơn và mong thầy giúp đỡ ạ.

Picture of Hiền Nguyễn Thị Thu
Trả lời: Thay đổi thời khóa biểu Cao học Khóa 28
by Hiền Nguyễn Thị Thu - Thursday, 18 February 2021, 7:58 PM
 

Thưa thầy. Em là học viên Cao học khoá 28 dự thi đợt 2. Em muốn hỏi là em làm thế nào để đăng kí tham gia vào các lớp học ạ? hay là nhà trường tự bố trí lớp? Em cảm ơn và mong thầy giúp đỡ ạ.