Thông báo

Sử dụng lịch (Calendar)

 
Hình của Vũ Chí Cường
Trả lời: Re: Sử dụng lịch (Calendar)
Bởi Vũ Chí Cường - Thứ sáu, 22 Tháng hai 2019, 7:11 AM
 

Hệ thống này chỉ phục vụ học tập trực tuyến thôi em ạ. Việc thi em có thể liên lạc với Trung tâm ĐBCL hoặc các thầy cô giảng dạy. 

VCC